W partyzantce wykorzystujesz swoje słabości jako atuty

"W partyzantce wykorzystujesz swoje słabości jako atuty. Wróg jest duży, ty mały, więc wykorzystujesz jego opieszałość i swoją mobilność. Ty się ukrywasz, oni są zawsze na widoku. Walczysz tam, gdzie możesz wygrać-tak robił Vietcong. Zbieraj broń przeciwnika i wykorzystuj ją przeciw niemu samemu. Ty rośniesz w siłę, wróg słabnie".
Enemy of the State (1998)

Copyright © 2010 Mikro Firma | Free Blogger Templates by Splashy Templates | Layout by Atomic Website Templates