Kasy fiskalne a nowe stawki VAT


Zgodnie z prawem obecnie oznaczenia literowe od "A" do "G" służą użytkownikowi kasy do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

literze "A" jest przyporządkowana stawka podatku w wysokości 23 %,
literze "B" jest przyporządkowana stawka podatku w wysokości 8 %,
literze "C" jest przyporządkowana stawka podatku w wysokości 0 %,
literze "D5" jest przyporządkowana stawka podatku w wysokości 5 %,
literze "E, F" jest przyporządkowana stawka rezerwowa,
lliterze "G" jest przyporządkowana zwolnione z podatku.

Copyright © 2010 Mikro Firma | Free Blogger Templates by Splashy Templates | Layout by Atomic Website Templates